Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Po raz kolejny 15 maja br. w sali kinowej ZCAS-u w Złotowie odbył się przegląd recytatorski „Tuwimki”. Organizatorami przeglądu był Zespół Szkół Katolickich, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Złotowski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy dyplom i prezent.

W dniu 9 maja 2019r. odbyły się po raz 35 Igrzyska Lekkoatletyczne Dzieci Niepełnosprawnych ph. „Nike – 2019” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Sprawni Razem”. Uczestniczyło w nich 50 dziewcząt i chłopców ze szkół specjalnych, klas integracyjnych z Piły, Jastrowia, Starej Łubianki i Gębic.

Patronat nad zawodami objęli: Starosta Pilski i Prezydent Piły. Puchary i nagrody dla zwycięzców ufundowali także: Senator Mieczysław Augustyn i poseł Błażej Parda oraz prezes Zarządu Okręgowego TPD Leszek Raźniewski.

Medale i dyplomy wręczali zawodnikom: wiceprezydent Piły p. Beata Dudzińska, wicestarosta Arkadiusz Kubich, radna Sejmiku Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, radna Rady Miasta Piły Teresa Kasior.

Całość przygotowała i koordynowała p. Aleksandra Błażejewska – prezes Stowarzyszenia „Sprawni Razem”.

Najwięcej medali zdobyli uczniowie ze Starej Łubianki, ale podczas tych niezwykłych zawodów każdy mógł czuć się zwycięzcą. Bo na tych Igrzyskach nie ma przegranych.

Staraniem działaczy TPD ukazała się 155 stronicowa książka obrazująca "100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wielkopolsce 1919 - 2019". Wydawnictwo zawiera ustne relacje i pisemne przekazy działaczy z Oddziałów i Kół TPD nt. historii i obecnej działalności, także bogaty zestaw fotografii oraz ilustracji dokumentów. 

Mottem naszym jest hasło: W chwili powstania i później byliśmy niezbędni, dziś nadal jesteśmy potrzebni.

W dniu24.04.2019r. w sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie odbyły się uroczyste obchody 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci należy do najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Z inspiracji Stefanii Sempołowskiej powstało w 1919 roku, zatem obchodzimy właśnie 100. rocznicę istnienia TPD (w Złotowie Towarzystwo działa od 1945 roku).

Gości przybyłych na uroczystość przywitała prezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Złotowie – Alicja Andrzejewska, wśród których byli m.in. Burmistrz Złotowa – Adam Pulit, Wicestarosta Złotowski – Małgorzata Sameć, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, zakładów pracy i instytucji, rodzice i dziadkowie.

35 działaczom TPD i przyjaciołom odznaczenia i pamiątkowe dyplomy wręczali: Prezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD w Poznaniu – Jan Waligóra i Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Pile – Leszek Raźniewski.

Część artystyczną wypełniły wspaniałe występy podopiecznych złotowskich placówek przedszkolnych. Maluchy zaprezentowały bardzo różnorodny repertuar taneczny - były m.in. polonez i krakowiak, a nawet twist. Mali artyści zostali nagrodzeni dużymi brawami. Pani prezes otrzymała wiele życzeń oraz gratulacji. Na wszystkich zaproszonych gości czekał pyszny okolicznościowy tort.

W dniu 9.04.2019r. w siedzibie Złotowskiego Oddziału Miejskiego TPD odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, podczas którego wybrano nowy zarząd

Na początku zebrania, ustępujący prezes - Alicja Andrzejewska, przedstawiła sprawozdanie Złotowskiego Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z minionej kadencji, tj. za lata 2015 - 2018.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Na 25 delegatów Zarządu Miejskiego TPD uczestniczących w zebraniu, wszyscy głosowali za udzieleniem absolutorium.

W następnej kolejności odbyło się głosowanie na wcześniej wyłonioną listę kandydatów na członków Zarządu Miejskiego.

W przerwie zebrania, na wszystkich przybyłych delegatów czekały pyszne ciasta upieczone przez niezawodną Elżbietę Gmurczyk. 

Poniżej prezentujemy listę wybranych członków nowego zarządu wraz z funkcją.

Alicja Andrzejewska - prezes

Piotr Brewka - wiceprezes

Daniela Manikowska - wiceprezes

Dorota Sobiegraj - skarbnik

Iwona Kraczkowska - sekretarz

Julita Wenzka - członek

Elżbieta Gmurczyk - członek

Wojciech Andrzejewski - członek

Joanna Rusak - członek

Alina Żeromska - Borkowska - członek

Gratulujemy!

W dniu 1.03.2019r. odbyła się uroczystość wręczenia „Lidera Sukcesu” za 2018r. przyznawanego przez Starostę Pilskiego w Pile. Wśród wyróżnionych, za działalność społeczną znalazła się działaczka TPD – prezes Zarządu Gminnego TPD w Łobżenicy p. Barbara Kopczyńska.

W uzasadnieniu przyznania statuetki i dyplomu „Lider Sukcesu” napisano: Pani Barbara Kopczyńska od ponad 30 lat kieruje pracami Gminnego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy. To dzięki jej pracy społecznej i poświęceniu dzieci z terenu Gminy Łobżenica, szczególnie z rodzin ubogich, otrzymują wsparcie materialne. Jest od lat organizatorką zbiórek charytatywnych na rzecz dzieci. Nawiązała współpracę z Fundacją Norweską, dzięki której pozyskała wyposażenie oraz sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych, a także dorosłych.

W Okręgu PilskimTPD trwa akcja sprawozdawczo-wyborcza w Kołach oraz Oddziałach Miejskich i Gminnych. W dniu 20.02.2019r. odbyło się zebranie w Oddziale Gminnym w Łobżenicy. Podsumowano 4-letnia kadencję i wybrano nowy Zarząd, na jego czele jako prezes stanęła p. Alicja Wenda. W trakcie zebrania prezes Zarządu Oddziału Okręgowego – Leszek Raźniewski podziękował za 35 lat działalności w roli prezesa p. Barbarze Kopczyńskiej, wręczając jej stosowne podziękowanie-dyplom. Również 17 najbardziej zasłużonym działaczom wręczono specjalna Odznakę „Przyjaciel Dziecka” z okazji 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 1919-2019.

 

W dniu 21.02.2019r. odbyło się zebranie Oddziału Miejskiego TPD w Pile. Podsumowano kadencję 2015 – 2018 i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ze względów organizacyjnych zawieszono pracę Zarządu Miejskiego TPD i nie dokonano wyboru nowego, a istniejące 20 Kół TPD w mieście podporządkowano bezpośrednio Zarządowi Oddziału Okręgowego. Serdecznie podziękowano ustępującym władzom za długoletnią działalność a szczególnie wieloletniemu prezesowi Czesławowi Zieleniewskiemu.

 

 

 

I. WSTĘP

Od wielu lat następuje zmiana zakresu działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Potrzeby te, które były u zarania powstania TPD – 100 lat temu, dzisiaj się zmieniły i stąd nasze poczynania musiały się zmienić. Od kilku lat poprawia się sytuacja materialna polskich rodzin, zmalało bezrobocie i w znacznej części zniknęło ubóstwo. To wszystko powoduje, że jest mniejsze zapotrzebowanie na pomoc ze strony organizacji pozarządowych. W dalszym ciągu jednak pozostaje problem opieki i pomocy dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Rodzice i wychowawcy oczekują także na wsparcie w organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci, na pomoc w organizacji imprez okolicznościowych i spotkań integracyjno-rozrywkowo-sportowych. I właśnie na te dziedziny aktywności zwrócili uwagę działacze skupieni w Oddziale Okręgowym TPD w Pile. W dalszej części sprawozdania wykażemy, które obszary naszej aktywności były największe i jakie w tej dziedzinie osiągnęliśmy rezultaty. W centrum uwagi mieliśmy także zjawisko niepokojące jakim jest przemoc w rodzinie, szkole i na ulicy. Szczególnie wobec dzieci słabszych, chorych, niepełnosprawnych i w jakiś sposób innych od większości. Tu wykazaliśmy się aktywnością działaczy TPD w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy, działających przy lokalnych władzach samorządowych.

Read More

Jak co roku w Złotowie odbyła się wigilia dla dzieci przygotowana przez TPD. Prezes Zarządu Miejskiego TPD w Złotowie Pani Alicja Andrzejewska powiedziała, że każde dziecko wcześniej napisało list do Gwiazdora i na jego podstawie starano się przygotować indywidualne paczki dla wszystkich dzieci. Przygotowali je pracownicy trzech firm: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. w Poznaniu, Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu i Trescor Sp. z o.o. również z Poznania. Paczki ze słodyczami przygotował Bank Żywności w Chojnicach ze świątecznej zbiórki żywności przeprowadzonej w Złotowie. A wigilijny poczęstunek to dzieło Pani Elżbiety Gmurczyk i Restauracji Krajna. W wigilii oprócz dzieci wzięli udział ich rodzice i opiekunowie. Przybyli także na uroczystość: Ksiądz Stanisław – proboszcz miejscowej parafii, wiceprezes Zarządu Miejskiego TPD w Złotowie, jednocześnie dyrektor MOPS p. Piotr Brewka, oraz prezes Zarządu Okręgowego TPD w Pile p. Leszek Raźniewski.

Dzieci zaprezentowały koncert kolęd i pastorałek przygotowanych pod kierunkiem p. Jaskólskiej. Gwiazr wręczył upominki i słodycze, z których dzieci bardzo się cieszyły.

W tym roku odbywają się uroczystości związane z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w dniu 10.12.2018r. zorganizowało spotkanie w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, w którym udział wzięli najbardziej zasłużeniu wielkopolanie, a szczególnie ci którzy utrwalają pamięć o Powstaniu, o jego bohaterach - uczestnikach i przywódcach, przekazują swą wiedzę młodemu pokoleniu – dzieciom i młodzieży. Na spotkaniu wręczono szereg odznaczeń i wyróżnień.

Za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919 – Odznaką Honorową „Wierni Tradycji” otrzymał również prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Pile – Leszek Raźniewski.  

        

Jak co roku Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Pile zorganizowało w dniu 8.12.2018r. spotkanie Mikołajkowe na Bowlingu w Pile. Wzięło w nim udział 131 osób – dzieci, młodzież i rodzice. Były gry i zabawy, upominki i poczęstunek. Imprezę wsparło finansowo PCPR w Pile oraz Bowling Rodło, p. Ewa Michałek z Kaczor, firmy farmaceutyczne oraz kilku sponsorów. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia była przewodnicząca Koła p. Irena Mendyka.

Wielkopolski Oddział Regionalny TPD już po raz trzeci podsumował Konkurs „Społecznik Roku – 2018 – Przyjaciel Dziecka”. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 8.12.2018r. w Poznaniu w Sali Polskiej Akademii Nauk. Nominowanych było 10 działaczy. Główną nagrodę i statuetkę otrzymała pani Alfreda Pytlowska z Gniezna. Z oddziału Okręgowego TPD w Pile wyróżnienia otrzymały: p. Barbara Kopczyńska z Łobżenicy, p. Małgorzata Kijowiec z Okonka i p. Janina Dzida z Piły.