Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawozdanie z działalności za 2017r.


Załącznik nr 1

Załącznik  nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PILE

ZA 2017R.

I. WSTĘP

Głębokie zmiany w życiu społeczno-politycznym w naszym kraju miały również swoje konsekwencje w działalności różnych organizacji pozarządowych. Nie ominęły one również Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na pierwszy rzut oka w 2017r. w Okręgu Pilskim TPD niewiele się zmieniło, jednak po wnikliwej analizie okazuje się, że są tutaj znaczne zmiany. Już sam fakt, że zmienił się status rodzin najuboższych (program 500+) spowodował odpływ potencjalnych beneficjentów naszej działalności, co zresztą bardzo cieszy, gdyż więcej dzieci i rodzin poprawia swój byt, a o to przez wiele lat zabiegało nasze Towarzystwo. Oczywistym jest fakt, że to są tylko zmiany w sytuacji materialnej rodzin W dalszym ciągu pozostaje problem opieki i pomocy dzieciom z różnym rodzajem niepełnosprawności i fakt, że rozszerza się skala tej dziedziny życia młodych ludzi. To już nie tylko porażenie mózgowe, Zespół Downa lub cukrzyca, ale także ADHD, Zespół Aspergera, nerwica, uzależnienia psychotropowe lub narkotykowe, uzależnienia od internetu, komórki telefonicznej i wiele , wiele innych. Problemem stale narastającym jest przemoc w rodzinie, szczególnie wobec dzieci najmłodszych i kobiet-matek. Zwiększyliśmy zatem udział naszych działaczy w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przez tydzień od 13 do 20 listopada 2017r. bardzo wielu naszych aktywistów brało czynnie udział w debatach zorganizowanych w Pile przez Rzecznika Praw Dziecka i Prezydenta Piły z okazji Dni Praw dziecka. Było to wielkie wydarzenie , w którym uczestniczyli masowo rodzice , nauczyciele, wychowawcy, pracownicy samorządowi (MOPS, PCPR) policjanci, prawnicy, działacze społeczni oraz dzieci i młodzież. Jedna ze szkół podstawowych (SP Nr 12) otrzymała patrona – Janusza Korczaka, a jeden ze skwerów w mieście nazwano imieniem Ireny Sendlerowej – bohaterki II wojny światowej, ratującej tysiące dzieci przed zagładą.

W 2017r. nie zapomnieliśmy o wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizując wiele imprez: półkolonii, festynów, rajdów, wycieczek, gier i zabaw, w których uczestniczyło ponad 2 tys. dzieci i ich rodziców. Pomagaliśmy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom w rehabilitacji, integracji z rówieśnikami i polepszeniu ich komfortu życia (często bardzo trudnego i pełnego poświęceń).

Wszystkie wyżej wymienione działania wskazują na fakt, że taka organizacja jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jak najbardziej potrzebna, jest też bardzo skuteczna w niesieniu pomocy, powinna się rozwijać, pozyskiwać nowych zwolenników i społeczników by pomagać tym najbardziej potrzebującym, chorym , zaniedbanym, biednym, doświadczającym przemocy i wykluczonym społecznie.

W ubiegłym roku z wielką radością przyjęliśmy fakt podjęcia już po raz drugi inicjatywy Zarządu Oddziału Regionalnego TPD w Poznaniu konkursu na Społecznika Roku – Przyjaciela Dziecka. Tym razem społecznikiem wielkopolskim została wybrana p. Alicja Andrzejewska ze Złotowa, a ponadto z Okręgu Pilskiego wyróżniono: p. Beatę Polcyn z Budzynia i p. Czesława Czechowicza z Trzcianki.

Rok 2018 jak i rok następny będą przebiegały w atmosferze obchodów 100-lecia powołania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Czeka więc nas wiele pracy, w tym akcja sprawozdawczo-wyborcza, szereg inicjatyw by jeszcze bardziej rozpropagować ideę niesienia pomocy dzieciom, rodzinom i wszystkim cierpiącym i potrzebującym wsparcia materialnego jak i psychicznego, duchowego, pomocnej dłoni i otwartego serca.     

II. STAN ORGANIZACYJNY

Oddział Okręgowy TPD w końcu roku 2017 przedstawiał się następująco: 3 oddziały miejskie (Piła, Wągrowiec, Złotów), 8 oddziałów gminnych (Czarnków, Gołańcz, Łobżenica, Okonek, Rogoźno, Szamocin, Wyrzysk i Zakrzewo), 17 Kół Środowiskowych i specjalistycznych podległych bezpośrednio pod Zarząd Okręgowy, oraz 81 Kół TPD we wsiach i w miastach wchodzących w skład oddziałów terenowych (miejskich i gminnych). Najczęściej Koła działają w szkołach i przedszkolach. Na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań rocznych za 2017r. na terenie Okręgu Pilskiego skupionych jest 1861 członków zwyczajnych oraz 157 wspierających. Pomocy działaczom TPD udziela także bardzo duża grupa wolontariuszy formalnie nie zrzeszonych w naszej organizacji. Są to: nauczyciele, lekarze, urzędnicy, policjanci, leśnicy, pielęgniarki, rodzice i działacze kultury. Niosą oni pomoc organizacyjną na imprezach dla dzieci, wspierając finansowo, materialnie i nieodpłatnie świadczą różnego rodzaju usługi. Towarzystwo docenia ich pracę i poświęcenie widząc w nich wymierne korzyści dla dzieci i ich rodzin. Zarząd Okręgowy wielokrotnie występował o ich wyróżnienie do Zarządu Głównego TPD oraz sam wyróżniał dyplomami i podziękowaniami. Z terenu działania naszego Oddziału Okręgowego uhonorowano: 1 osobę Medalem im. dr Henryka Jordana; 1 osobę odznaką Zasłużony Działacz TPD; 15 osób odznaką Przyjaciel Dziecka; 5 osób i organizacji dyplomami; 28 fundatorów paczek – specjalnymi podziękowaniami.

III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA   

1. Zarząd Gminny TPD w Czarnkowie i Koła w nim skupione zorganizowały:

 • 3 rajdy rowerowe do Technikum Leśnego w Goraju,
 • konkurs plastyczny pt. „Podróż moich marzeń”,
 • 3 wycieczki do: Poznania, Chodzieży i Piły,
 • półkolonię letnią dla 45 dzieci,
 • 4 pikniki integracyjne,
 • bal noworoczny i zabawę andrzejkową,
 • 4-dniową wycieczkę w Pieniny,
 • konkurs biblioteczny,
 • zbiórki książek, zabawek i gier do świetlicy środowiskowej w Brzeźnie.

2. Koło TPD w Krzyżu:

 • dożywianie dzieci w ramach akcji „Bułka”,
 • akcję charytatywną „Zostań Krzyskim Mikołajem”,
 • kiermasz świąteczny,
 • półkolonię dla 30 dzieci.

3. Zarząd Gminny TPD w Okonku był organizatorem:

 • festynu z okazji Dnia Dziecka,
 • pleneru malarskiego „Wrzosowiska”,
 • warsztatów plastycznych pt. „kartka świąteczna jak z bajki”,
 • warsztatów plastycznych „Anioły bożonarodzeniowe”,
 • konkursu fotograficznego „Spacerkiem po gminie”,
 • wycieczki do Szczecinka,
 • przedszkolnej zabawy karnawałowej. 

4. Zarząd Gminny TPD w Łobżenicy wraz z Kołami organizował:

 • wycieczkę dla niepełnosprawnych dzieci do Solca Kujawskiego,
 • Dzień Dziecka na półwyspie „Sielanka”,
 • Dzień Zwierzaka,
 • Mikołajki’
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • kiermasz świąteczny,
 • jasełka, spotkania opłatkowe, jarmark, pikniki rodzinne przy grillu i zabawy terenowe,
 • Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,
 • Dzień Sąsiada w Szkole Specjalnej. 

5. Zarząd Gminny w Rogoźnie zorganizował:

 • półkolonię dla 39 dzieci,
 • 2 wycieczki,
 • Rajd rowerowy. 

6. Koło TPD w Szamocinie prowadzi dla dzieci niepełnosprawnych cotygodniową rehabilitację – łącznie 60 godzin, a ponadto:

 • spotkania z rodzicami tych dzieci,
 • gwiazdkę dla dzieci i rodziców,
 • Dzień Dziecka i Dzień Matki. 

7. Koło Niepełnosprawnych w Trzciance:

 • turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie – 14-dniowy,
 • spotkanie integracyjne w Nadleśnictwie Trzcianka,
 • zajęcia gimnastyczne i korekcyjne,
 • piknik,
 • spotkania i porady z stomatologiem,
 • Dzień Dziecka,
 • Wigilia dla podopiecznych i ich rodziców,
 • Spotkania przy ognisku z okazji „Zajączka”.

8. Zarząd Gminny i Koła TPD w Zakrzewie prowadziły:

 • gminną olimpiadę przedszkolaków,
 • konkurs literacki,
 • rajd rowerowy po gminie (dzieci i rodzice),

9. Koło TPD w Budzyniu:

 • turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Ustce dla 48 osób,
 • festyn integracyjny,
 • stałą rehabilitację we własnej bazie lokalowej.

10. Zarząd Miejski TPD w Wągrowcu był organizatorem:

 • teatralnej wiosny i lata dla 220 uczestników,
 • XXVII Turnieju Piłki Nożnej dla 140 dzieci,
 • 2 – wycieczek do Sarbinowa i Kościana,
 • Święta Latawca i Pożegnania Lata,
 • warsztatów kulinarnych.

11. Zarząd Miejski TPD w Złotowie i podległe mu Kola podjęły w tym roku następujące zadania:

 • prowadzenie świetlicy środowiskowej „Przystań” dla 30 podopiecznych,
 • organizacji wycieczek do Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim i Parku Owadów w Lubnicy,
 • konkurs plastyczny „Ja i moi najbliżsi”,
 • konkurs literacki „List do gwiazdora”,
 • spotkania wielkanocne i wigilijne,
 • „VI Olimpiadę Przedszkolaków”,
 • warsztaty makramy pn. „Zaplątani w sznurku”,
 • „XXI Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków”,
 • koncert pod hasłem „10 kolęd dla Przyjaciół”,
 • „Artystyczne Ferie Zimowe” – plastyka,
 • „Wakacyjne Motyle” – rękodzieło,
 • świąteczne zbiórki żywności,
 • Akcja „Gwiazdor” i „Wielka Paczka”.

12. Zarząd Miejski w Pile to organizator:

 • półkolonii letniej dla 50 dzieci,
 • festynu sportowo-kulturalnego dla dzieci z cukrzycą, ich rodzeństwa i rodziców w Kalinie z okazji Dnia Dziecka,
 • imprezy mikołajkowej sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z cukrzycą i ich rodzin na Bowlingu w Hotelu Gromada w Pile,
 • imprez plenerowych z okazji Dnia Dziecka na Osiedlu Podlasie, w Szkołach Podstawowych i w Przedszkolach,
 • imprezy, debaty, występy dzieci i działaczy TPD w Tygodniu Praw Dziecka w Pile,
 • szkolenia, badania i pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 • pomocy rzeczowej i finansowej dla rodzin i dzieci o niskim statusie materialnym, w tym: książki, przybory szkole, odzież, żywność, środki czystości itp.

13. Zarządy Kół TPD w Żelicach, Wyrzysku, Ujściu, Szydłowie, Gołańczy, Wapnie, Kaczorach, Damasławku i Dzierżążnie również aktywnie pracowały cały rok, choć nie organizowały spektakularnych i głośnych przedsięwzięć. Jednakże pomagały dzieciom i ich rodzinom finansowo, współuczestnicząc w organizacji różnych imprez, wycieczek oraz w pracy wychowawczej i opiekuńczej.  

IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Sytuacja finansowa naszego Towarzystwa, jego dochody i wydatki w roku ubiegłym były zależne zarówno od pomysłowości, zaradności, zapobiegliwości i gospodarności działaczy, jak i od warunków społeczno-ekonomicznych środowiska, gminy, miasta i regionu, w którym działa, oraz rozmiarów i form realizowanych zadań i przedsięwzięć. Dochody niestety były niższe od potrzeb, co powodowało, że z niektórych pomysłów należało zrezygnować. Głównym źródłem dochodów były: składki członkowskie członków fizycznych i wspierających, nalepki wartościowe, dotacje, darowizny, 1% podatku od osób fizycznych, wpłaty rodziców na różne formy wypoczynku, rekreacji lub imprezy okolicznościowe dla dzieci. Niektóre działania dofinansowały Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PCPR-y, GOPS-y i MOPS-y, fundacje pomagające dzieciom oraz samorządy terytorialne (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urzędy Powiatowe, Urzędy Miejskie i Urzędy Gminne).

Środki uzyskane przez Koła i Zarządy były wydawane na działalność statutową, o której wspomniano wyżej i w bardzo niewielkim procencie na administrowanie (opłaty telefonów, znaczki pocztowe, wynajem lokali, papier, internet, ksero, podróże służbowe oraz inne niezbędne w pracy biurowej akcesoria).

Komisje Rewizyjne wszystkich szczebli nie dopatrzyły się żadnych uchybień i w 100 % stwierdziły poprawną gospodarkę finansami, zarówno w celach jak i sposobach wydawania środków pieniężnych. Również pozostała dokumentacja Kół i Zarządów jest prowadzona właściwie, zgodnie ze Statutem i innymi przepisami.

Okręgowa Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała bilans za 2017. sporządzony przez Zarząd Okręgowy stwierdzając, że bilans zbiorczy jest zgodny z jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi. Podkreślono, że na szczególna pochwałę zasługuje działalność jednostek terenowych i specjalistycznych w zakresie edukacji, profilaktyki społecznej i zdrowotnej, pomocy w rehabilitacji, dożywianiu i pomocy materialnej (odzież, podręczniki).

Bardzo wysoką ocenę uzyskała praca związana z organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Podsumowując należy stwierdzić, że przychody z działalności w 2017r. wynosiły: 344.069,15 zł., a koszty: 333.346,23 zł.

Jak wynika ze sprawozdań i bilansów, Koła i Zarządy TPD w Okręgu Pilskim są w dobrej kondycji finansowej i mogą w 2018r. podejmować szereg działań, gdyż na kontach bankowych i w kasach znajduje się na dzień 01.01.2018r. łącznie 217.002,61 zł.

Szczegółowe sprawozdanie statystyczne i finansowe Oddziału, zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz instrukcjami Z.G. TPD.

Niniejsze sprawozdanie zostało przedstawione, omówione i pozytywnie zaakceptowane na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w dniu 29.01.2018r. 


 Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE

za rok 2017

Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

w Pile

I. Stan organizacyjny i zatrudnienie w zarządach TPD

Tabela 1: Członkowie Towarzystwa Przyjaciół dzieci w latach 2016-2017

Członkowie

rok 2016

ogółem

rok 2017

ogółem

w tym

miasto

wieś

zwyczajni

2284

1861

1382

479

wspierający

227

157

124

33


 

Tabela 2: Zarządy TPD i pracownicy biur terenowych:

Wyszczególnienie

rok

2016

rok

2017

ogółem

w tym zarządy

okręgowe

miejskie

gminne

Zarządy, liczba

12

12

1

3

8

Pracownicy biur zarządów ogółem

w tym:

86

84

12

27

46

2) inna forma zatrudnienia

3

2

2

-

-

3) wolontariat

83

82

10

27

46


 

Tabela 3: Pracownicy placówek TPD, wg sposobu zatrudniania

rok 2017

zarządy

okręgowe

miejskie

gminne

Pracownicy placówek TPD, ogółem

w tym:

12

57

-

2) inna forma zatrudnienia

2

14

-

3) wolontariat

10

43

60


 

Tabela 4: Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Koła TPD

2016

2017

koła

w tym:

członkowie

ogółem

koła

członkowie

miasto

wieś

1) Koła Przyjaciół Dzieci w tym:

91

2284

81

55

26

1861

- w innych jednostkach

(przedszkole, szkoła itp.)

78

2016

69

44

25

1544

2) Koła specjalistyczne w tym:

10

245

10

9

1

302

- niepełnosprawnych ruchowo

8

155

8

7

1

215

- z upośledzeniem umysłowym

1

22

1

1

-

22

- inne (z cukrzycą)

1

68

1

1

-

65

3) Koła Młodzieżowe

3

23

2

2

-

15

RAZEM

91

2284

81

55

26

1861


 

II. Działalność merytoryczna

Tabela 5: Placówki TPD dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych

Rodzaj i nazwa placówki

liczba

2016

2017

placówki

uczestnicy

placówki

uczestnicy

Placówki wsparcia dziennego, ogółem

22

498

21

401

w tym:

- świetlica środowiskowa

15

223

15

245

- świetlica socjoterapeutyczna

7

275

6

156


 

Tabela 6: Placówki TPD działające na rzecz rodziny

Rodzaj i nazwa placówki

liczba

2016

2017

placówki

uczestnicy

placówki

uczestnicy

Poradnictwo:

- Punkty poradnictwa psychologicznego

1

37

1

26


 

Tabela 7: Stałe programy

Pedagogiczno społeczne

2016

2017

ogółem

ogółem

Liczba objętych opieką

dzieci

rodzin

Opiekun indywidualny

208

227

372

292

Rzecznik Praw Dziecka TPD

 

 

 

liczba interwencji w

rodzinie

szkole

sądzie

innej instytucji

1

1

16

5

6

1

4

Programy Środowiskowe:

 

 

 

w tym objęci opieką

stałą

Doraźną

- place gier i zabaw

9

7

415

-

415


 

Tabela 8: Samorządy dziecięce i młodzieżowe

Samorządy dziecięce

i młodzieżowe

2016

2017

samorządów

uczestników

samorządów

uczestników

liczba

1

15

1

17


 

Tabela 9: Wypoczynek letni i zimowy w 2017 r.

Kolonie i obozy stacjonarne

Ogółem

w tym turnusy

do 7 dni

8 -14 dni

turnusy

126

118

8

uczestnicy – dzieci

7086

6873

213

Biwaki, wycieczki

Turnusy/wyjazdy

118

118

uczestnicy – dzieci

6873

6873

Półkolonie/ lato w mieście

turnusy

4

-

4

uczestnicy – dzieci

169

-

169

Turnusy rehabilitacyjne

turnusy

4

-

4

uczestnicy – dzieci

44

-

44

rodzice/opiekunowie

41

-

41


 

Tabela 10. Wypoczynek razem

Uczestnicy wszystkich form wypoczynku

dzieci

2016

2017

9332

7086

rodzice/opiekunowie

2016

2017

1763

1111


 

Tabela 11: Dzieci korzystające z pomocy materialnej udzielanej przez TPD w 2016

Rodzaj pomocy

Liczba dzieci wg wieku w latach

do 5

6 - 15

15 i więcej

ogółem

1) finansowa (stypendia, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie wycieczek i inne)

4

32

7

43

2) pomoc rzeczowa

18

891

31

940

3) dożywianie

-

87

-

87

4) okazjonalna (paczki świąteczne, upominki, nagrody)

84

91

-

175

RAZEM dzieci korzystające z pomocy

1245


Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZBIORCZE  - ZA 2017R.

L.p.   Koła Zarządy Razem: koła+zarządy ZOO OGÓŁEM
1 kasa+bank 144 910,71 45 999,37 190 910,08 15 674,45 206 584,53
1.1. Kasa-stan na 01.01.2016r. 38 675,47 602,08 39 277,55 3 600,28 42 877,83
1.2. Bank-stan na 01.01.2016r. 106 235,24 45 397,29 151 632,53 12 074,17 163 706,70
2. Przychody ogółem 211 110,99 118  905,68 330 016,67 14 052,48 344 069,15
2.1. Składki członków zwyczajnych 18 164,20 385,00 18 549,20 0,00  18 549,20
2.2 Składki członków wspierających 2 744,00 320,00 3 064,00 0,00  3 064,00
2.3 1%pdof 86 135,00 8 240,00 94 375,00 7 104,47 101 479,47
2.4 Nalepki wartościowe 9 544,80 10,00 9 554,80 0,00  9 554,80
2.5 Dotacje 41 111,83 81 647,00 122 758,83 2 000,00 124 758,83
2.6 Darowizny 21 005,10 300,00 21 305,10 0,00  21 305,10
2.7 Europa - darowizna 0,00 4 640,00 4 640,00 0,00 4 640,00
2.8 Przychody finansowe 18,88 117,54 136,42 56,50 192,92
2.9 Inne 32 387,18 23 246,14 55 633,32 4 891,51 60 524,83
3 Należności (zus+us) 0,00  0,00  0,00  617,68 617,68
RAZEM(1+2+3) 356 021,70 164 905,05 520 926,75 30 344,61 551 271,36
     
3 Wydatki ogółem 193 583,40 128 075,37 321 658,77 11 687,46 333 346,23
3.1. Dz.organiz.-administracyjna 2 309,79 888,40 3 198,19 11 587,56 14 785,75
3.2 Dz. Opiekuńczo-wychowawcza 188 013,61 121 866,97 309 880,58 99,90 309 980,48
3.3 Europa 0,00 4 640,00 4 640,00 0,00  4 640,00
3.4 Przekazne oddz. i kołom 3 260,00 680,00 3 940,00 0,00  3 940,00
4 Zobowiązania (zus+us) 0,00  0,00  0,00  922,52 922,52
5 Kasa + bank 162 438,30 36 829,68 199 267,98 17 734,63 217 002,61
5.1 Kasa -stan na 31.12.2016r. 29 067,64 293,50 29 361,14 1 691,08 31 052,22
5.2 Bank-stan na 31.12.2016r. 133 370,66 36 536,18 169 906,84 16 043,55 185 950,39
RAZEM 356 021,70 164 905,05 520 926,75 30 344,61 551 271,36